జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది .. సంసార సాగరం నాదే .. సన్యాసం శూన్యం నాదే..

Tuesday, January 1, 2013

తొలి తమిళ, తెలుగు టాకీ కాళిదాస్ - డాక్టర్ రెంటాల జయదేవ

ఇది 'ఈనాడు' తెలుగు దినపత్రిక తమిళనాడు సంచికలో 26 నవంబర్ 2012, సోమవారం నాడు ప్రచురితమైన నా ప్రసంగ వార్త.

1 వ్యాఖ్యలు:

Vinay Datta said...

Thanks for posting here, too.

madhuri.