జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది .. సంసార సాగరం నాదే .. సన్యాసం శూన్యం నాదే..

Thursday, January 13, 2011

వినోదం కోసం ‘పరమ వీర చక్ర’

మీరు ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమా చూసినా తలనొప్పితో తిరిగొస్తున్నారా.? ఏదీ మీకు తగినంతగా వినోదం పంచడం లేదని బాధపడుతున్నారా? తెలుగు సినిమాల మీద కచ్చితమైన అభిప్రాయం చెప్పలేక సతమతమవుతున్నారా? అయితే, మీరు అర్జెంటుగా ‘పరమ వీర చక్ర’ సినిమా చూడాల్సిందే. సరైన స్నేహితులతో కలసి ఈ సినిమాకు వెళ్ళండి. మీకు నూటికి నూరుపాళ్ళు వినోదం గ్యారెంటీ. దానికి నేను హామీ.

మీరు పెట్టిన ప్రతి పైసాకూ వినోదం అందిస్తూ, తెర పై ప్రతి మాటకూ, హీరో ప్రతి కదలికకూ, దర్శకుడి ప్రతి ఆలోచనకూ పగలబడి నవ్వుకోవచ్చు. సినిమా చూస్తున్నంత సేపూ మీరు తెగ ఎంజాయ్ చేస్తారు. తెలుగు సినిమా ఇంకా ఇలాగే ఉన్నందుకు తెగ నవ్వుకుంటారు. 150వ సినిమాగా కూడా ఇలాంటి సినిమా తీయగల దర్శకులు మన దగ్గరే ఉన్నందుకు ఏమనాలో తెలియక విషాదంగా నవ్వుతారు. ఈ చిత్రాలను అత్యద్భుత చిత్రాలుగా చెప్పుకు తిరుగుతున్న మన హీరోలనూ, దర్శక, నిర్మాతలనూ చూసి విరగబడి నవ్వుతారు. అందుకే, తప్పక చూడండి. ‘పరమ వీర చక్ర.’ ఆలస్యం చేయకండి. కొంపదీసి ఆలస్యం చేస్తే, మీరు చూద్దామన్నా హాలులో ఈ సినిమా ఉండదు....

(ఈ అర్ధరాత్రి ‘పరమ వీర చక్ర’లో మాకు కలిగిన మహదానందం గురించి రేపు తెల్లవారాక... నిద్ర లేచాక..తరువాతి పోస్టులో...)

5 వ్యాఖ్యలు: